ReptiEye Blog

Plazi chovaní v zajetí potřebují dostatek světla. Pro tyto světlomilné živočichy je kvalitní osvětlení zásadní.

Oči plazů a parietální oko, takzvané třetí oko přenáší informace do části mozku zodpovědné za nastavení denních či ročních cyklů. Přečíst více...

Kolik UVB můj plaz potřebuje?

V roce 2010 tým herpetologů z Texaské křesťanské univerzity, vedený profesorem Garym Fergusonem, publikoval záznamy o denním UV záření u 15 druhů plazů sledovaných ve volné přírodě za pomoci UV Indexu (UVI), měřeno pomocí Solarmeteru 6.5. Přečíst více...

Co je to ultrafialové záření?

Plazi mohou vidět UVA, neviditelné pro člověka. Stejně jako my, tak i plazi a další zvířata rozeznávají potraviny podle jejich barvy a tvaru, z nichž mnohé zahrnují barvu UVA. Proto je osvětlení obsahující UVA podstatnou součástí chovu hospodářských zvířat . Přečíst více...