Plazi chovaní v zajetí potřebují dostatek světla. Pro tyto světlomilné živočichy je kvalitní osvětlení zásadní.

Plazi chovaní v zajetí potřebují dostatek světla. Pro tyto světlomilné živočichy je kvalitní osvětlení zásadní.

Víte, že plazi:

Mají tři oči?

Rozeznají více barev, než člověk?

Mají speciální sluneční hodiny?

 

Tři oči
Oči plazů a parietální oko, takzvané třetí oko přenáší informace do části mozku zodpovědné za nastavení denních či ročních cyklů.

Žádné umělé osvětlení proto nemůže plazům poskytnout celé spektrum a intenzitu přirozeného slunečního světla, jeho jemné změny v barvě během dne či pohyb slunce po obloze. Čím přirozenější světlo, tím lépe. To však nemusí vždy znamenat plné sluneční světlo; chovatel musí dbát, aby měl plaz zajištěný odpovídající osvětlení.

 

Plazi rozeznají více barev než člověk

K rozlišení barev slouží tzv. retinální kuželové buňky. Zatímco v lidském oku jsou tři druhy těchto buněk, většina plazů má ještě čtvrtý, kuželový typ, který reaguje na UVA. Toto výjimečné vnímání barev jim slouží k rozeznávání ostatních druhů plazů a hledání potravy.

Sluneční hodiny

V mozku plazů existují dokonce i světločivné oblasti, které reagují na světlo přímo skrz lebku. Přesné informace o denním a ročním období získávají z délky dne a noci, pozice slunce na obloze a intenzity slunečního záření.

Z čeho se skládá světlo?

Spektrum slunečního světla se skládá z infračerveného světla, takzvaného viditelného světla, které se rozkládá ve vodě nebo na skleněné hraně na celé barevné spektrum v podobě duhy - a ultrafialové světlo, které se dělí na UVA, UVB a UVC.

UVC a UVB s krátkou vlnovou délkou je nebezpečné pro pokožku a oči lidí i zvířat, blokuje ho však atmosféra.

 

Infračervené světlo vnímáme jako teplo, které plazi velmi efektivně absorbují pokožkou. Tato část světla je neviditelná pro člověka i pro většinu plazů. Některé druhy hadů jsou však schopni ho vnímat skrze své tělesné orgány, tzv. termoreceptory.

Plazi se neobejdou bez UVB

UVB ve slunečním světle má přímý účinek na imunitní systém v kůži, stimuluje produkci žádoucích beta endorfinů, „hormonů štěstí“. UVB má také důležitou úlohu v syntéze vitaminu D3 v kůži. K tomu dochází při vlnových délkách od 290 nanometrů do 315 nanometrů.

Syntéza vitaminu D3 u plazů vyžaduje teplo a ultrafialové záření. UVB převádí cholesterol v kůži na pre-D3, který se při optimální teplotě velmi rychle přeměňuje na vitamin D3.

POZOR: Ve velkém množství je vitamin D toxický a proto bychom měli být velmi opatrní při jeho podávání ve formě doplňku.


Měření intenzity UV záření na různých vzdálenostech od zdroje je jeden ze způsobů, jak vyhodnotit sílu lampy, co do její schopnosti pomoci při syntéze vitaminu D3 a její bezpečnosti (nadměrné záření může být škodlivé pro pokožku a oči plazů).Možnosti umělého osvětlení:

Většina plazů potřebuje vysokou úroveň plného spektra osvětlení, které musí obsahovat UVB a UVA.
Chovatel musí dbát na to, aby používal lampy, které kryjí specifické nároky chovaných zvířat na osvětlení.

UVB zářivky emitují nízké hladiny UVB záření připomínající venkovní stín za slunečného dne a vydávají málo viditelného světla. Tyto trubice jsou vhodné pro druhy plazů, kteří nejsou vystaveni přímému slunečnímu záření, např. některým obyvatelům pralesů. Doporučují se i do malých ubikací, kde by teplo z výbojek působilo problémy. Kombinujte je vždy s lepším zdrojem viditelného světla. Kvalitní UVB zářivky vyzařují světlo s indexem UV v rozmezí přibližně 0,5 až 1,0 (sluneční světlo v tropických podmínkách před 7:30 dopoledne). Pozor: vyžadují každý rok výměnu!

UVB kompaktní žárovky produkují nízké hladiny UVB při větších vzdálenostech (nad 30cm). V blízkém dosahu nebo při použití reflektorů může být světlo s UVB intenzivnější. Tyto lampy však ztrácejí výkon rychleji než zářivky a proto musí být vyměněny po šesti až osmi měsících.  

Metal - halogenidové výbojky jsou výborný zdroje světla s vynikajícím spektrem. Produkují silné hladiny UVB a jsou nejlepší volbou pro vytvoření správných podmínek osvětlení ve vašem viváriu.

Vyžadují však externí předřadník a je zapotřebí dodržet minimální doporučenou vzdálenost.
V blízkém dosahu je UVB a viditelné světlo extrémně intenzivní.

 

Zdroje kombinujte

Syntéza vitaminu D3 funguje pouze v teplé pokožce vystavené působení UVB. Je proto ideální, aby UVB lampa byla nad výhřevem. Párování zdroje UVB s vyhřívací lampou je vždy ta nejlepší kombinace.

Oči plazů chrání takzvané „hřebeny“ obočí, některé druhy mají horní víčka, která poskytují oku stín. Všechny zdroje světla by měly být umístěné stejně jako Slunce, tedy nad hlavou plazů, nikoliv na boku. Světla svítící do očí jsou pro zvířata stresují. Intenzivní viditelné světlo stejně jako UVA a UVB, může oči vážně poškodit, proto je nezbytné dodržovat potřebnou vzdálenost.

Nejkvalitnější UVB zdroje mají minimální a maximální doporučené vzdálenosti, které musí být pečlivě dodržovány.

Nezapomínejte na teplo

Celé tělo plaza se musí vejít do oblasti výhřevu s jasným osvětlením. Spot lampy a žárovky mohou ohřívat pouze malý okraj pokožky, který se mohou nebezpečně přehřát, zatímco zbytek těla zůstane chladný.  Je důležité kontrolovat teplotu pod lampou a zejména ve výšce hlavy a ramen živočicha.

Noc a den

Umožněte plazům nastavit cykly. Den musí být jasný; noc musí být tmavá. Použijte časovače, abyste zajistili správnou světelnou periodu pro daný druh. Pokud je požadováno noční teplo, jsou vhodnější keramické ohřívače nebo tepelné rohože namontované na zadní stěně nežli noční žárovky.

Tento článek byl napsán za pomoci článku od Frances M. Baines, An In-Depth Look At UV Light And Its Proper Use With Reptiles, 2017